Armeenia Pühapäevakool Maštots
Armenian Sunday School Mashtots
Tere tulemast meie kooli!
Welcome to our school!
Õppimine ja traditsioonid üheskoos
Where Learning Meets Tradition
Juhtkonnaliige, õpetaja ja direktor Džanna Šanbazjan - Board member, teacher and principal Dzanna Shanbazjan
Meie koolist • About our school
 • Kool

  School
  Armeenia pühapäevakooli Mashtots Eestis asutas D. Shahbazjan Tartus 2008. aastal. 2013. aastal avas kool grupi Tallinnas. Kool õpetab armeenia keelt, kultuuri ja traditsioone armeenia kogukonna õpilastele Tallinnas ja Tartus. Karantiiniperioodil jätkas kool tegevust veebis.

  The Armenian Sunday School Mashtots in Estonia was founded by D. Shahbazjan in Tartu in 2008. In 2013, the school opened a group in Tallinn. The school teaches Armenian language, culture, and traditions to pupils of the Armenian community in Tallinn and Tartu . During the quarantine period, the school continued its activities online .
 • Ansamblid

  Ensembles
  Lisaks armeenia keele, kultuuri ja traditsioonide õpetamisele pakub kool õpilastele ka võimalusi osaleda erinevates kultuuritegevustes. Kaks sellist rühma on TAIQ ja YERAZANQ.
  YERAZANQ on muusikaline ansambel, mis esitab traditsioonilist armeenia muusikat ja laule. Ansambel on esinenud erinevatel üritustel Eestis ja välismaal, sealhulgas Armeenia kultuuripäevadel Tallinnas.
  TAIQ on tantsuansambel, mis esitab armeenia rahvatantse. Ansambel on osalenud mitmetel üritustel eestis ja välismaal, sealhulgas Armeenia kultuuripäevadel Tallinnas ja rahvusvahelisel folkloorifestivalil Tartus.

  In addition to teaching Armenian language, culture, and traditions, the school also provides opportunities for students to participate in various cultural activities. Two such groups are TAIQ and YERAZANQ.
  YERAZANQ is a musical ensemble that performs traditional Armenian music and songs. The group has performed at various events in Estonia and abroad, including the Armenian Cultural Days in Tallinn.
  TAIQ is a dance ensemble that performs Armenian folk dances. The group has participated in several events in Estonia and abroad, including the Armenian Cultural Days in Tallinn and the International Folklore Festival in Tartu.
 • Koolielu ja tegevused

  School activities
  Õpilased tähistavad Armeenia pühi ja osalevad kogukonna üritustel, nagu Trndez, emadepäev, rahvusvaheline emakeelepäev, sügisesed ja kevadised pööripäevad, kirjanduslikud lugemised, Armeenia genotsiidi mälestuspäev, kaukaasia päevad, muusikaõhtud ja palju muud. Tartu kontori noored osalevad aktiivselt rahvusvahelistes noorteprojektides. Õpilased on näidanud väljapaistvaid teadmisi Armeenia ajaloost ja kultuurist ülearmeenia keele, ajaloo ja kultuuri olümpiaadil ning osalevad aktiivselt iga-aastastel Panarmeenia spordimängudel. Nad on käinud ka Armeenias diasporaaministeeriumi korraldatud suvekoolis "Spyurk".

  The students celebrate Armenian holidays and take part in community events such as Trndez, Mothers Day, International Mother Tongue Day, the autumn and spring equinoxes, literary readings, Armenian Genocide Remembrance Day, Caucuses days, music evenings and more. Young people at the Tartu branch are actively involved in international youth projects. The students have demonstrated outstanding knowledge of Armenian history and culture at the All-Armenian Language, History & Culture Olympiad and actively participate in the Annual PanArmenian Sport Games. They have also attended the ‘Spyurk’ summer school in Armenia organised by the country’s Ministry of Diaspora.
 • Tumanyan Online
  Armeenia pühapäevakool Mashtots Eestis on teinud koostööd Tumanyan Online'iga, et edendada armeenia keele õpet ja haridust. Tumanyani keeltekool on veebiplatvorm, mis pakub armeenia keele kursusi lastele ja täiskasvanutele. Kool pakub kursusi Ida- ja Lääne-Armeenia, samuti Armeenia kirjanduse ja ajaloo alal. Armeenia pühapäevakool Mashtots Eestis on teinud koostööd Tumanyani keeltekooliga, et pakkuda lisaressursse ja tuge armeenia keele õppijatele Eestis.

  The Armenian Sunday School Mashtots in Estonia has cooperated with Tumanyan Online to promote Armenian language learning and education. Tumanyan Language School is an online platform that provides Armenian language courses for children and adults. The school offers courses in Eastern and Western Armenian, as well as Armenian literature and history . The Armenian Sunday School Mashtots in Estonia has collaborated with Tumanyan Language School to provide additional resources and support for Armenian language learners in Estonia .
Kus tunnid toimuvad • Where our classes are held
 • Tallinn
  Tondiraba Huvikool, Punane 69
  4. korrus • 4th floor
 • Tartu
  Vanemuise huviringide maja, Pepleri 27
  2. korrus • 2nd floor
Registreerimine • Register now
Tasuta • Free
Meie õpetajad • Our teachers
Juhatuse liige, direktor ja keele ja muusika õpetaja • Board Member, Principal, and Music and Armenian Language Teacher
Džanna Šahbazjan • Dzanna Shahbazjan
...
Tantsu, käsitöö ja kultuuri õpetaja • Dance, Handycraft and Cultural Education Teacher
Gohar Hovakimyan
...
Armeenia keele õpetaja (edasijõudnute grupp) • Armenian Language Teacher (advanced group)

Sona Avagyan

...
Muusika õpetaja • Music teacher

Ruzanna Hambardzumyan

...
Armeenia ajalugu • History of Armenia

Yelena Yeghiazaryan

...
Kultuuriprojektide juht • Cultural Project Manager

Anna Danielyan

...
Meiest meedias • Media about us
Kontaktid • Contacts
+372 5330 0425
mastotsh@gmail.com
Õppimine ja traditsioonid üheskoos • Where Learning Meets Tradition
made by Anwill